Lösning för dig som kräver mera av piskställningen

Garanti upp till 5 år

Mångsidig vädringsuppfinning

Piskning och vädring är bästa skötseln för textilier. Naturfibrer formligen älskar vädring. Regelbunden vädring minskar behovet att tvätta textilierna och förlänger deras livslängd. Duster är en inhemsk, modern vädrings- och piskställning som gör en separat piskställning onödig och som du kan utnyttja mångsidigt även för andra ändamål.

Med sina förlängningsbara luftningsstänger och bord som kan vikas ner fungerar den utmärkt som vädrings-, pisknings- och torkningsställning.

Ett roligare alternativ

Duster har planerats så att den passar på en modern balkong eller terrass.

Dess formgivning, färg och kvalitet på finishen motsvarar designprodukternas och även i monteringssättet och –platsen har estetiska aspekter i omgivningen beaktats: under ställningen som monteras på väggen lämnar inga oklippta grästuvor!

Ergonomisk och utrymmesbesparande

Duster har ett nedsänkbart bord och utvikbara luftningsstänger vilkas längd du kan justera enligt storleken på de mattor du hänger ut.

Tack vare det här är piskningen av mattorna och vädringen av sängkläderna lätt och ergonomiskt. När du inte använder Duster viker du in den så att den är helt ur vägen.

Piskställningens luftningsstänger med teleskopfunktion kan tryckas in och bordet kan vikas upp.

Du kan placera piskställningen på verandan, balkongen, under tak eller en annan skyddad plats och den är ändå inte i vägen vid städning eller passering. Tack vare sin praktiska placeringsplats behöver du inte heller vintertid skotta upp särskild en stig till piskställningen.

Inhemsk förstklassig produkt

Alla delar till Duster tillverkas i Finland. Både måttnoggrannheten och kvaliteten på materialen är försklassiga. Duster är en vacker och stadig aluminiumprodukt som håller och inte rostar under årens lopp.